Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja Szcząchora obejmuje obszar powiatu zamojskiego oraz krasnostawskiego.

Właściwość miejscowa