Licytacja z ruchomości


Termin: 2016-03-24 10:00:00

Z A W I A D O M I E N I E

o terminie I licytacji ruchomości

1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu -Andrzej Szcząchor niniejszym zawiadamia, że w dniu 24-03-2016 roku o godz. 10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika EKO-POL Sp. z o.o. Momot Czesław, Momot Anna. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1.Koparko-ładowarka CASE, typ 590 SR-4PS, rok prod. 2005; nr. fabryczny N5GH02802. Wartość oszacowania ruchomości wynosi kwotę 80.000,00 złotych; wartość wywołania ruchomości wynosi kwotę 60.000,00 złotych, w tym zawarty jest podatek VAT.

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Obwieszczenie o licytacji nie zostało ogłoszone w lokalnej prasie, gdyż wierzyciel nie złożył wniosku w tym przedmiocie.

Informacja

Przy sprzedaży ruchomości na obu terminach licytacji, komornik na podstawie § 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz.U. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) ma prawo wystawić w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę VAT lub rachunek uproszczony. Podatek VAT zostanie naliczony w/g obowiązujących przepisów od ceny sprzedaży ruchomości i będzie obciążał dłużnika. O wystawieniu takiej faktury lub rachunku uproszczonego zostanie powiadomiony właściwy Urząd Skarbowy.Dodatkowe informacje

Powrót