Licytacja z ruchomości


Termin: 2015-12-10 10:00:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor mający kancelarię w Zamościu przy ulicy Wojska Polskiego 67 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2015 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się I licytacja ruchomości, zajętych w postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. Samochód ciężarowy marki DAIMLERCHRYSLER; model Sprinter 211 CDI; furgon; nr. rej. LZA 24329; rok prod. 2000; nr. VIN:WDB9026621R132335. Cena oszacowania ruchomości wynosi kwotę 20.000,00 złotych; cena wywołania ruchomości wynosi kwotę 15.000,00 złotych. Cena zawiera podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub dokonać wpłaty wymaganego wadium poleceniem przelewu na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie ,aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację w miejscu znajdowania się ruchomości pod adresem Płoskie 26 E.

Dodatkowe informacje

Powrót