Licytacja z ruchomości


Termin: 2015-05-14 10:00:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor mający kancelarię w Zamościu przy ulicy Wojska Polskiego 67 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2015 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się licytacja ruchomości, zajętych w postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomści:Samochód osobowy marki TOYOTA , model Corolla Verso, typ R 1;nr. rej. LZA 11610, rok prod. 2008, nr. VIN: NMTEA16R70R168695. Cena oszacowania ruchomości wynosi kwotę 40.000,00 zł; cena wywołania wynosi kwotę 30.000,00 zł. Cena oszacowania ruchomości zawiera podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub dokonać wpłaty wymaganego wadium poleceniem przelewu na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika napóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację w miejscu znajdowania się ruchomości pod adresem Płoskie 128b.

Dodatkowe informacje

Powrót